Adresa : U Polikliniky 1289, 698 01 Veselí nad Moravou

Mgr. Kateřina Rychlá

Pracuji zejména s dětmi a dospívajícími. Obrátit se na mě můžete nejen tehdy, když potřebujete diagnostikovat příčinu různých typů problémů (odchylky ve vývoji, obtíže v komunikaci, ve škole či jiném kolektivu, problémy se zvládáním různých strachů, vzteku či jiných pocitů aj.), ale i tehdy, když chcete tyto problémy otevřít v individuální či rodinné terapii.
 

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci, dlouhodobý výcvik v systemické terapii a řadu dalších kurzů a seminářů zaměřených zaměřených zejména na terapeutické možnosti a práci s dětmi.
 

Ve své praxi po ukončení studia (2010) jsem působila několik let ve školství (speciálně pedagogické centrum pro žáky s mentálním postižením, školní psychologie) a v sociálních službách (odborný garant internetového poradenství, psycholožka sociální rehabilitace, lektorka rozličných kurzů pro osoby se zdravotním postižením). V ordinaci ve Veselí nad Moravou jste mě mohli potkat už v průběhu roku 2013, spolupráci však tehdy po několika měsících přerušila moje mateřská a rodičovská dovolená. Opět zde působím od roku 2020. Od roku 2018 také publikuji články na různá témata na webu psychologie.cz.
 
 

Podmínky

 
Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
 
Dohodnuté termíny sezení jsou závazné a veškeré změny termínů, případně jejich zrušení, by měl pacient oznámit s dostatečným předstihem - 14 dní předem (v případě dovolených nebo kvůli pracovním záležitostem), u nepředvídaných událostí (nemoc, dopravní situace apod.) co nejdříve. Pokud to bude z naší strany možné, pokusíme se vždy najít náhradní termín v rámci téhož týdne.
V případě, že zrušíte termín méně než 14 dní předem (nebo na domluvený termín nedorazíte), můžeme Vám naúčtovat poplatek za nevyužitou rezervaci termínu. Při opakovaném rušení termínu se pak obvykle přejde z režimu pevných rezervací do režimu sezení „podle aktuálních časových možností“, kdy Vás terapeut kontaktuje tehdy, když se mu uvolní termín na další den. V takovém případě ovšem nemůžeme garantovat zachování frekvence sezení (např. jednou týdně) a spíše pacienta směřujeme k přerušení terapie do doby, než mu okolnosti umožní docházet pravidelně a bez absencí, což je nutná podmínka efektivního (a lege artis) poskytování psychoterapie.
 
 

Objednání

 
Návštěva je možná pouze po předchozím objednání (nejlépe e-mailem: asistentka@terdi.cz). Aby nedocházelo k narušení probíhajících sezení, není bohužel možné přijít se objednat osobně.