Adresa : Hutník 1467, 698 01 Veselí nad Moravou

PhDr. Michaela Vasko

Vystudovala jsem psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po celou dobu studia mě lákala klinická psychologie a psychoterapie, proto jsem již během školy kromě různých stáží absolvovala několikaměsíční praxi v Psychiatrické léčebně Petrohrad. Po studiu jsem nastoupila jako Psycholog ve zdravotnictví do Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice a po roce jsem se přesunula do Veselí nad Moravou. Dále se vzdělávám v rámci oboru klinické psychologie a jsem terapeutka ve výcviku v kognitivně-behaviorální terapii.
 

Ve své práci si ctím všech etických principů práce psychologa. Velmi důležitý je pro mě respekt ke klientovi, kdy psychologickou pomoc vnímám jako společnou cestu, která je inspirující pro obě strany.
 
 

Podmínky

 
Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
 
Dohodnuté termíny sezení jsou závazné a veškeré změny termínů, případně jejich zrušení, by měl pacient oznámit s dostatečným předstihem - 14 dní předem (v případě dovolených nebo kvůli pracovním záležitostem), u nepředvídaných událostí (nemoc, dopravní situace apod.) co nejdříve. Pokud to bude z naší strany možné, pokusíme se vždy najít náhradní termín v rámci téhož týdne.
V případě, že zrušíte termín méně než 14 dní předem (nebo na domluvený termín nedorazíte), můžeme Vám naúčtovat poplatek za nevyužitou rezervaci termínu. Při opakovaném rušení termínu se pak obvykle přejde z režimu pevných rezervací do režimu sezení „podle aktuálních časových možností“, kdy Vás terapeut kontaktuje tehdy, když se mu uvolní termín na další den. V takovém případě ovšem nemůžeme garantovat zachování frekvence sezení (např. jednou týdně) a spíše pacienta směřujeme k přerušení terapie do doby, než mu okolnosti umožní docházet pravidelně a bez absencí, což je nutná podmínka efektivního (a lege artis) poskytování psychoterapie.