Adresa : Hutník 1467, 698 01 Veselí nad Moravou

Mgr. Kristýna Mudráková

Kvalifikace a dosažené vzdělání

 
Narodila jsem se v Uherském Hradišti, vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, v roce 2015 jsem získala atestaci z klinické psychologie.
Absolvovala jsem sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením.
Účastnila jsem se také řady dílčích seminářů a kurzů z psychoterapie i psychodiagnostiky – např. psychoterapie s klienty s psychotickým onemocněním, workshopy z oblasti psychosomatiky, práce s tělem, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a rodinné terapie.
 

Mými největšími učiteli jsou ale právě klienti, kteří mě nechávají nahlédnout do jejich vnitřního světa a umožňují mi provázet je na jejich cestě náročným životním obdobím.
V práci psycholožky hodně vnímám tvořivý aspekt, ať už např. při objevování potenciálu klienta v krizi nebo ve společné snaze hlouběji porozumět jeho potížím. Tvořivá je pro mě i práce se sny, symboly, imaginacemi v psychoterapii a hlavně pak arteterapie, které se ráda věnuji.
 
 

Profesní zkušenosti

 
Většinu svého profesního života jsem působila jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici (Dobřany) a zároveň v psychologické ambulanci (Plzeň), kde jsem získala velmi cenné a pestré zkušenosti z psychoterapie i psychodiagnostiky širokého spektra psychických potíží u dětí i dospělých.
Věnovala jsem se skupinové i indivuduální psychoterapii a arteterapii, poskytovala jsem také podpůrnou péči klientům při akutní fázi psychických potíží (např. při onemocnění schizofrenního okruhu).
Absolvovala jsem stáže na rozmanitých terapeutických pracovištích, ve stacionářích a centrech psychosociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním (např. oddělení pro rehabilitaci a resocializaci psychotických onemocnění v Opavě, DPS Ondřejov, centrum Mana Olomouc atd.). Jako dobrovolník jsem doprovázela klienty v Hospici na Svatém Kopečku a v organizaci pro nevidomé (Tyflocentrum Olomouc).
 
 

Ordinační doba

 
úterý 8:00-16:00
středa 8:00-16:00
 

Návštěva je možná pouze po předchozím objednání. Není možné se přijít objednat osobně (aby nedocházelo k narušení probíhajících sezení).

 
Pracuji zejména s dospívajícími a dospělými klienty.
 
 

Podmínky

 
Pokud zjistíte, že se v domluvený termín nemůžete dostavit, prosím, dejte mi vědět co nejdříve, abych mohla uvolněný čas nabídnout dalším klientům čekající na volný termín. Děkuji.
 
Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.